Studievägledning

Till institutionens studievägledare kan du vända dig med frågor om dina studier och studierelaterade problem. Studievägledaren utfärdar intyg och har hand om vissa registreringar. Du meddelar också studievägledaren om du vill avregistrera dig eller om du bytt adress. Studievägledaren är även institutionens kontakt för studenter med funktionshinder.

Kontakta vår studievägledare

På grund av Coronapandemin har studievägledningen tills vidare inga fysiska öppettider. Du kan som vanligt ta kontakt via mejl och telefon.

Mejla studievagledare@moderna.uu.se

Ring oss på 018-471 14 31

  • måndag 9.00–10.00, 14.30–15.30
  • tisdag 9.00–10.00, 14.30–15.30
  • onsdag 9.00–10.00, 14.30–15.30
  • torsdag 9.00–10.00, 14.30–15.30
  • fredag 9.00–10.00

Kontaktperson

Har du mer övergripande frågor om universitetets utbildningar, samtal kring studier, yrkesliv och arbetsmarknad samt frågor om högskoleregler, antagningskrav och examensregler, kan du vända dig till Uppsala universitets centrala karriär- och studievägledning.