Tentamen och prov

Tid och plats för prov framgår av Ladok.

kom ihåg att anmäla dig

Du måste själv anmäla dig till alla salstentamina, även till omprov. Anmäl dig i Ladok senast tolv dagar före provdatum. När du anmäler dig får du en anonymitetskod som du skriver på tentan istället för ditt namn.

Du får inte tentera om du inte har anmält dig till tentan. Det går inte att dyka upp i tentasalen oanmäld.

Om du inte längre har tillgång till Ladok, kontakta expeditionen.

Kom i tid

Skrivningen börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akademisk kvart. Kommer du för sent kan du inte räkna med att få delta i provet. Under skrivningens första 45 minuter får ingen lämna skrivsalen. Innan du lämnar skrivsalen måste du lämna in dina svar. Även obesvarade frågor, det vill säga blank skrivning, måste lämnas in.

Penna, radergummi och legitimation

Ta med penna och radergummi till skrivningen, papper får du i skrivsalen. Ytterkläder och väskor får inte tas med till skrivplatsen utan skrivvakten visar var du kan lämna dem. Skrivvakternas anvisningar måste ovillkorligen följas.

När du tenterar, oavsett om du gör det muntligt eller skriftligt, måste du visa upp giltig fotolegitimation.

Resultat

Provresultaten visas i Ladok så fort de rapporterats in av examinator. Har du ett studentkonto får du automatiskt resultaten via e-post.

De flesta prov kan du hämta ut på kursexpeditionen, med undantaget diagnostiska prov. Prov som inte hämtats ut kastas efter två år. Det går inte att överklaga ett betyg, men du har alltid rätt att kontakta kursansvarig lärare om du har frågor kring rättningen av ditt prov. Misstänker du att läraren har missat att rätta en fråga eller räknat poäng felaktigt, kan du begära att få en kopia av ditt prov istället för att hämta ut originalet.

Studerande som underkänts i prov i anslutning till kursen ges tillfälle till omtentamen inom rimlig tid efter ordinarie prov. Omprov efter vårterminens sista examinationstillfällen äger rum i juni eller i augusti. Provtillfällen utöver dem som angivits på skrivschemat medges inte.

Regler och tentalokaler

Senast uppdaterad: 2021-09-06