Terminsstart VT 2021

Välkommen till dina studier vid Moderna språk! På den här sidan finns viktig information för dig som är antagen till en kurs hos oss.
     Längre ner på sidan finns tid och plats för ämnesinformation (=upprop/registrering) för de kurser som har detta (och kontaktpersoner för övriga kurser): Albanska | Bulgariska | Estniska | Finska | Franska | Italienska | Katalanska | Polska | Ryska | Samiska | Serbiska/Kroatiska/Bosniska | Spanska | Tyska | Ungerska | - men läs gärna "Viktigt att veta" först!

Viktigt att veta

Tacka ja

När du fått ditt 1:a antagningsbesked måste du tacka ja för att behålla din plats. Information om hur du går tillväga hittar du på ditt antagningsbesked och på www.antagning.se Ditt svar ska ha inkommit senast det datum som anges på antagningsbeskedet.

Registrering

När du fått ditt 2:a antagningsbesked måste du även registrera dig på de kurser du antagits till. Detta gör du via Studentportalen, där du loggar in på ditt studentkonto. Om du inte redan har aktiverat ditt studentkonto gör du detta först (inloggning via konto på antagning.se eller eduID). Webbregistreringen är öppen 21 december - 14 januari.
    Du kan även registrera dig manuellt efter detta datum i samband med ämnesinformationen (tid och plats nedan) eller genom att mejla till info@moderna.uu.se.
   Om du varken registrerar dig via Studentportalen eller manuellt senast vid ämnesinformationen förlorar du din plats på kursen till en reserv, såvida du inte meddelat oss att du vill behålla platsen.
   Om du är efterantagen, var god kontakta institutionens studievägledare så hjälper vi dig med registreringen.

Reservantagna

Du som är reservantagen kan inte registreras förrän vi på institutionen har kontaktat dig. Vi kontaktar de reservantagna som kan bli antagna till kursen i en bestämd turordning enligt universitetes riktlinjer. Först efter att vi har erbjudit dig platsen och du har bekräftat att du önskar registreras på kursen kan vi hjälpa dig med registreringen. Vi erbjuder inga platser till reservantagna i samband med ämnesinformationen.

Ämnesinformation

Vissa kurser har ett särskilt tillfälle kallat ämnesinformation (tid och plats nedan) där du får information om din kurs. På vissa kurser kan även gruppindelning ske vid detta tillfälle (men på flera av våra kurser väljer man själv grupp i Studentportalen). Har du inte redan registrerat dig via Studentportalen kan du också registrera dig vid detta tillfälle.  

Om du inte har sökt någon kurs

Om du inte har sökt någon kurs men är intresserad av restplatser kan du söka till åtskilliga av våra kurser via www.antagning.se även efter sista ansökningsdatum; inför VT 2020 öppnas antagningen för sen anmälan den 15 december.
   Observera att platsgaranti bara gäller när man söker en kurs före sista ansökningsdatum - inte vid sen anmälan!
 Tid och plats för ämnesinformation / registrering
 

Albanska

Albanska A2 (IT-distans)   
Modersmålslärarutbildnig: Albanska (IT-distans)

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Entela Tabaku Sörman (entela.sorman@moderna.uu.se).
 


 
Bulgariska

Bulgariska II (IT-distans)
Bulgariska B (IT-distans)
Bulgariska C1 (IT-distans)

Bulgarienkunskap (IT-distans)
Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet (IT-distans)

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Daniela Assenova (Daniela.Assenova@moderna.uu.se).
 Estniska

Estniska A (IT-distans)
Estniska B (IT-distans)
Estniska C1/C2 (IT-distans)
Estlandskunskap I/II (IT-distans)
Estniskans grunder (IT-distans)

Vid frågor kontakta Virve Raag (Virve.Raag@moderna.uu.se).
 Finska

Finska I/II (IT-distans)
Finska A1/A2 (IT-distans)
Finska B (IT-distans)
Finska B: Skriftlig färdighetsträning (IT-distans)

Finska B: Muntlig färdighetsträning (IT-distans)
Finska C1/C2 (IT-distans)
Finlandskunskap (IT-distans)
Finsk migrantlitteratur (IT-distans)

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Riitta-Liisa Valijärvi (riitta-liisa.valijarvi@moderna.uu.se).

 Finsk-ugriska språk
 


Finsk-ugriska språk D1/D2
Finsk-ugriska språk E

Vid frågor kontakta Rogier Blokland (Rogier.Blokland@moderna.uu.se).
 


Franska

Franska A1
Franska A3

Ämnesinformation och upprop äger rum onsdagen den 20 januari kl 15.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/66112329068

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Franska B1
Franska B20

Ämnesinformation och upprop äger rum tisdagen den 19 januari kl 14.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/66112329068

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.Franska C1
Franska C3
Franska C
, självständigt arbete
Franska C, skriftlig språkfärdighet
Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod
Fransk språkvetenskap II
Franska språket och litteraturen under medeltiden
Franska D1
Franska D2
Franska D3
Franska D11
Franska D,
självständigt arbete
Franska E

Ämnesinformation och upprop äger rum tisdagen den 19 januari kl 10.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/66112329068

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Introduktionskurs i franska A12
Praktisk franska
EG-/EU-franska


Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.Italienska


Introduktionskurs i italienska A12

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.
 Italienska A1

Ämnesinformation och upprop äger rum torsdagen den 21 januari kl 14.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/3530187556

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Italienska B

Ämnesinformation och upprop äger rum torsdagen den 21 januari kl 15.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/3530187556

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Italienska D1

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.

Katalanska

Katalanska A11

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.

Vid frågor kontakta Dan Nosell (dan.nosell@moderna.uu.se).Polska

Polska I/II (IT-distans)
Polska B (IT-distans)
Polska C (IT-distans)
Polska D (IT-distans)
Polska E1/E2 (IT-distans)

Polenkunskap (IT-distans)
Polsk litteraturhistoria (IT-distans)
Modersmålslärarutbildning: Polska (IT-distans)

Vid frågor kontakta Magdalena Slyk (Magdalena.Slyk@moderna.uu.se).

 Ryska

Ryska A

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 18 januari kl 10.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/3401793705  

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Muntlig kommunikation
Rysk litteraturhistoria I (samläses med Ryska B)
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
Ryska språkets framväxt
Ryska B
Ryska C
Ryska C 111
Ryska C 112
Ryska D1
Ryska D2 (distans)
Examensarbete i slaviska språk E (distans)
Examensarbete i slaviska språk F
Rysk text (distans)


Ämnesinformation och upprop sker i samband med första undervisningstillfället - se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Karine Åkerman Sarkisian (Karine.Akerman_Sarkisian@moderna.uu.se).


Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

Vid frågor kontakta maria.engstrom@moderna.uu.seSamiskaNordsamiska A1/A2 (IT-distans)
Nordsamiska B (IT-distans)

Sydsamiska B (IT-distans)
Samiska C (IT-distans)
Samisk kultur och samiskt samhälle (IT-distans)
Samisk kultur och samiskt samhälle II (IT-distans)

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Torbjörn Söder (Torbjorn.Soder@moderna.uu.se).
 Serbiska/ Kroatiska/Bosniska


Serbiska/Kroatiska/Bosniska B (IT-distans)
Serbiska/Kroatiska/Bosniska C (IT-distans)
Serbiska/Kroatiska/Bosniska D (IT-distans)
Serbiska/Kroatiska/Bosniska I/II (IT-distans)
Modersmålslärarutbildning: Serbiska/Kroatiska/Bosnisna (IT-distans)

Vid frågor kontakta Jelena Spasenic (Jelena.Spasenic@moderna.uu.se).
 Spanska


Spanska A

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 18 januari kl 10.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/2261225731  

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.Spanska B
Spanska B20
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B, språkvetenskap I
 

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 18 januari kl 12.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/2261225731 

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.Spanska C
Spanska C3
Spanska C, litteraturvetenskap I
Spanska C, självständigt arbete
Spanska C, akademisk spanska
Spanska D1
Spanska D2
Spanska E

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 18 januari kl 13.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/2261225731

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Introduktionskurs i spanska A12
Spanska A13
Nybörjarkurs i spanska

Ämnesinformation och upprop sker i samband med första undervisningstillfället - se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.Tyska

Introduktionskurs II i tyska

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället - se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Praktisk tyska II

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället - se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ .

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria

Affärstyska
Kultur och samhälle i det tyskspråkiga Europa

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på https://www.moderna.uu.se/student/scheman/

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Tyska A1
Tyska A5

Ämnesinformation och upprop äger rum torsdagen den 21 januari kl 11.15 via Internet (Zoom): https://uu-se.zoom.us/j/66078423511

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Tyska B1

Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 25 januari kl 11.45 via Internet (Zoom). En länk till informationstillfället kommer att publiceras här några dagar i förväg.

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.


Tyska C1
 

Ämnesinformation och upprop äger rum tisdagen den 26 januari kl 10.00 via Internet (Zoom). En länk till informationstillfället kommer att publiceras här några dagar i förväg.

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.Tyska D1
Tyska D2
Tyska D5


Ämnesinformation och upprop äger rum måndagen den 25 januari kl 14.00 via Internet (Zoom). En länk till informationstillfället kommer att publiceras här några dagar i förväg.

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars (på de tider som framgår av kursens schema); länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - aktuella aspekter
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000
Tyska D: Litteratur och offentlighet

Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter
Tyska D: Självständigt arbete

Ämnesinformation och upprop äger rum i samband med första undervisningstillfället, se schema på  https://www.moderna.uu.se/student/scheman/ 

Campusundervisning ersätts av digital undervisning åtminstone t.o.m. den 22 mars; länkar till dessa digitala lektioner kommer att finnas i Studentportalen.Ungerska

Vid frågor kontakta ämnessamordnare Gábor Tillinger (Gabor.Tillinger@moderna.uu.se).