Forskarutbildning

Vid Institutionen för moderna språk finns forskarutbildning inom finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Vi är en ganska stor institution, vilket innebär att det också är ett stort antal doktorander och handledare som är involverade i forskarutbildningen.

Såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga avhandlingar skrivs vid institutionen, och den ämnesmässiga mångfalden är mycket stor. I våra doktoranders avhandlingar behandlas de mest skilda teman, med en spännvidd från äldsta tid till nutid.

Så här går det till att söka forskarutbildning

Forskarutbildning inom språk- och litteraturvetenskap

Kontaktperson

Maria Svensson, studierektor forskarnivå
studierektor-f@moderna.uu.se

Studieplaner

Moderna språks doktorandförening

Doktorandföreningen representerar alla forskarstuderande vid institutionen och finns till för att främja deras intressen. Alla doktorander vid institutionen är automatiskt medlemmar.

Föreningen utgör ett forum där doktoranderna kan träffas för att utbyta tankar och diskutera aktuella doktorandfrågor. Genom föreningen kan doktoranderna lära känna varandra bättre och stärka sammanhållningen. Den är också till för att doktorandrepresentanterna i institutionsstyrelsen ska få veta doktorandernas åsikter.

Doktorandföreningens verksamhet

  • Representation i institutionsstyrelsen
  • Kontakt med studierektor för forskning
  • Tvärvetenskapliga informella seminarier, exempelvis med gästföreläsare
  • Doktorandfika, till exempel inför styrelsemöten eller när något viktigt behöver diskuteras

Styrelse HT20/VT21: