Kursplan för Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet

Bulgarian, Basic Course II, Written and Oral Proficiency

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5BU006
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2017-04-12
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 03, 2018
  • Behörighet: Bulgariska I
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Bulgariska II som delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språkets struktur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha förvärvat ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket
• ha förvärvat ökat ordförråd för att kunna kommunicera på bulgariska i enkla vardagliga situationer
• kunna översätta från svenska till bulgariska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta bulgariska.
• ha förvärvat ökad säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel.

Innehåll

Kursen innehåller moment för träning av den bulgariska formläran och syntaxen.

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen. 

Undervisning

Kursen är Internetbaserad.

Examination

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet 3,5 hp) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet 4 hp).

Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Olika examinationsformer används: löpande, inlämningsuppgfter, hemtenta. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på alla obligatoriska examinationsformer.
 

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Bulgariska I och Bulgariska II. Kursen kan tillgodoräknas i Bulgariska II som delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet 7,5 hp.

 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.