Lärarprogrammet - franska, spanska och tyska

Välkommen till inriktningarna Franska, Spanska och Tyska inom Lärarprogrammet!

De två första terminernas studier i respektive språkämne omfattar följande kurser:


Utlandsstudier (7,5 hp)

Franska B3
Delkurs 4: (vecka 39 t.o.m. vecka 42)
Läs mer här!

Spanska B3
Delkurs 4: (vecka 40 t.o.m. vecka 43)
Läs mer här!

Tyska B5
Delkurs 5 studeras vid universitetet i Tübingen i Sydtyskland. Under fem veckor i Tübingen (vecka 36-40) går du en intensiv språkkurs med tonvikt på realia och praktisk språkfärdighet. Dessutom ingår skolbesök.
 

Begäran av skolplacering för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU VT 202x

 • Inför VFU vt2x ska du efter andra antagningen, från x januari, begära VFU så att kommunens VFU-samordnare får tid på sig att hitta en så bra plats som möjligt åt dig. Har du inte begärt VFU senast xdagen den x januari så kan du inte garanteras plats. Detta oavsett om din VFU ligger tidigt eller sent på terminen.
   
 • Logga in på Studentportalen. Via ”Mina studier” hittar du den eller de kurser som du antagits till, klicka på kursen som heter Verksamhetsförlagd utbildning……… eller kursen som innehåller VFU, därefter till vänster på länken ”Min VFU”, denna länk kan ligga under rubriken Praktiktillfälle. Här ser du vilket VFU-område du är kopplad till samt vem som är din kommunala VFU-samordnare.
   
 • Lägg in/välj de uppgifter som efterfrågas på sidan. Välj din planerade examensnivå. Observera textrutan där du kan lämna information som underlättar för den kommunala VFU-samordnaren att göra en så bra placering som möjligt. Om du har egna barn på skola eller förskola så bör du ange på vilken förskola/skola så att du inte får placering på samma skola. Placeringen görs alltid, om möjligt på den nivå som kursen riktar sig mot. OBS att du endast kan begära VFU en gång per VFU-period och termin, så tänk noga vad du vill förmedla i textrutan innan du trycker på knappen ”Skicka” längst ner till vänster.
   
 • Vid problem, ta kontakt med Studentportalens helpdesk@uu.se Saknar du VFU-område så tag snarast kontakt med VFU-administratör, vfu@uadm.uu.se.
   
 • När placeringen är klar så kan du se även detta på kursens VFU-sida (under länken "Min VFU"), dock först när du blivit registrerad på kursen. Du får anvisningar om vem du ska kontakta på skolan. Ibland kan det dröja till bara någon dag innan VFU startar eftersom det ibland kan ta tid att hitta placeringar.


VFU-kursplanerÄmnesfördjupningar i respektive språk